EBF Dentalröntgen

Rutiner vid remittering

Remittering sker genom insändande av remissen per e-mail reception@ebf.se .

Det är viktigt att remissen innehåller tillräckliga uppgifter för att vi skall kunna kalla patienten och kunna bedöma tidsåtgång och patientkostnad. Följande uppgifter skall finnas:

Skicka med redan tagna, relevanta röntgenbilder på ett USB alt. CD skiva för undvikande av onödig stråldos och kostnad för patienten. Ej pappersutskrifter.

Kliniken är ansluten till Försäkringskassan.