EBF Dentalröntgen

Rutiner vid remittering

Remittering sker genom insändande av remissen per post.

Det är viktigt att remissen innehåller tillräckliga uppgifter för att vi skall kunna kalla patienten och kunna bedöma tidsåtgång och patientkostnad. Följande uppgifter skall finnas:

Skicka med redan tagna, relevanta röntgenbilder för undvikande av onödig stråldos och kostnad för patienten.

Kliniken är ansluten till Försäkringskassan.