EBF Dentalröntgen

Rutiner vid remittering

Remittering sker genom insändande av remissen per post eller per e-mail.

Det är viktigt att remissen innehåller tillräckliga uppgifter för att vi skall kunna kalla patienten och kunna bedöma tidsåtgång och patientkostnad. Följande uppgifter skall finnas:

Skicka med redan tagna, relevanta röntgenbilder för undvikande av onödig stråldos och kostnad för patienten.

Kliniken är ansluten till Försäkringskassan.